İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğtim Merkezi Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz

Program Hakkında

Amaç
Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir.

Misyon
Toplumdaki kadın ve çocukların sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte hizmet sunacak, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı ebeler yetiştirmek, bu şekilde ebelik biliminin gelişmesine katkıda bulunmak; kadın ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üst düzeyde etkinlik göstermektir.

Vizyon
Ebelik alanında donanımlı mezunları, bilimsel etkinlikleri ve toplumun sağlığı koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Başvuru koşulları
Sadece Ebelik Bölümü Ön Lisans programından mezun olan öğrenciler başvurabilir.

Programın eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları
Programın eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları İnönü üniversitesi uzaktan eğitim yönetmeliğince belirlenmektedir. Öğrenci kabulü, kayıt, sınav ve ders geçme yöntemleri İnönü üniversitesi uzaktan eğitim yönetmeliğince belirlenmektedir.

Programın derslerinin işlenişi hakkında 
Derslere ait materyaller, sunumlar her hafta düzenli olarak sisteme yüklenmekte olup on-line dersler sadece vize ve final sınavı öncesi iki defa olarak yapılmaktadır.

Programın mezun olma süresi 2 (iki) yıldır.

Programın staj bilgileri
Uygulamalı derslerin stajı zorunlu olup stajı her öğrenci bulunduğu ildeki sağlık bakanlığına bağlı (doğumhanenin bulunduğu, normal doğumun yapıldığı) devlet hastanelerinde gerçekleştirmektedirler.

Sınav Bilgileri
Arasınav türünde olan sınavlar (Eve Götür Sınavı, kısa Sınav vb.) ilke olarak İnternet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Ancak, ders geçme notunun ön lisans ve lisans programlarında %80'i gözetim altında yapılan sınavlardan oluşması gerekmektedir. Gözetim altında yapılacak sınavlarda istemci üniversite, sunucu üniversite tarafından gönderilen sınavı düzenlemek ve yaptırmaktan sorumludur. Sınav sonuçları en geç üç hafta içinde İnternet üzerinden öğrenciye duyurulur. -Üniversiteler arası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yüksek öğretim yönetmeliği çerçevesinde ders alan öğrencilerin başarı durumları, dersi veren öğretim üyesi tarafından sunucu üniversitenin ilgili yönetmelikleri kapsamında belirlenir. İstemci Üniversite ise, bu sonuçları kendi yönetmelikleri çerçevesinde yorumlayıp değerlendirmekte özgürdür.