İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğtim Merkezi Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz

Program Hakkında

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları kamu kuruluşlarında ve özel sektör kuruluşlarında bilgisayar teknikeri yada bilgisayar programcısı unvanı ile çalışabilmektedirler. Ayrıca bilişim sektöründe yer alan kuruluşların yazılım veya bilgi işlem departmanlarında bilgisayar programcısı, uygulama programcısı, ağ sorumlusu, analist programcı, teknik danışman, web tasarımcısı, internet programcısı, yazılım koordinatörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak istihdam edilebilmektedir.

Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında DGS sınavı ile farklı fakültelerde yer alan birçok lisans programlarına geçiş yapma imkanına sahiptirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • 2018 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) Kılavuzuna göre

Amaç ve Kapsam :İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP)  kapsamında,  beşinci  seviye  meslek  standartlarına  dayalı olarak, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Bilgisayar teknolojileri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir.

Programımız; İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.

Program geliştirme sürecinde; iş piyasasında meslek analizi yapılmış, meslek elamanlarının yeterlikleri tespit edilmiş, yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş, İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır.

Başvuru Koşulları : Bilgisayar Programcılığı Programını tercih edebilmek için TYT (Temel Yeterlilik Testi)'den en az 150 Puan alınması gerekmektedir.
Derslerin İşlenişi   :  Programımızdaki dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmektedir. Programa alınan öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin vize sınavları on-line olarak internet üzerinden Final ve Bütünleme sınavları Üniversite kampüsün de yapılacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Programa Kimler Başvurabilir ?
Bilgisayar Programcılığı Programını tercih edebilmek için TYT (Temel Yeterlilik Testi)'den en az 150 Puan alınması gerekmektedir.

Programdan Mezun Olma Süresi Ne Kadardır?
Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Almış ve Başarmış Olduğum Derslerden Nasıl Muaf Olabilirim ?
Fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenci kesin kayıt yaptırdığı bölüm veya programın müfredatında yer alan dersler için ilk iki hafta içinde daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu eşdeğer derslerde muafiyet talebinde bulunabilir.”

Canlı derslere katılma zorunluluğumuz var mı?
Canlı derslere katılma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Programa ait gün içerisinde işlenen dersler gün içinde yada bir gün sonra materyal menüsüne eklenmektedir.

Program Ücret Bilgisi
385 TL (Öğrenim Ücreti) + 150 TL ( Materyal Ücreti) =535 TL* (Toplam)
* Bu ücret bir dönem için ödenecek ücrettir.

Ölçme Değerlendirme :  Ham başarı notu, ara sınav (Vize) not ortalamasının %20’ı ile yarıyıl sonu sınav (Final) notunun %80’ı toplanarak bulunur. Yarıyıl sonu sınav (Final) limiti, öğrencinin ara sınav notlarının ortalamasına bakılmadan öğrencinin bir dersten, yarıyıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden alması gereken belli bir baraj notudur. Bu not; iki yıllık meslek yüksekokulları için 40 puandır. Ara sınav (Vize) notlarının ortalamasına bakılmaksızın yarıyıl sonu sınavında (Final) 40'ın altında puan alan öğrenciler o dersten kalmış sayılır.

Bölümde Staj Yapmak Zorunlumudur ?;
Evet.

Stajımı Ne Zaman Yapabilirim ?
Staj, esas olarak eğitim öğretimin yapılmadığı yaz aylarında yapılır.
Ders dönemlerinde staj yapılamaz ve 4. yarıyılın sonunda yapılır.

Staj Süresi Ne Kadardır ?
Toplam staj süresi 30 iş günüdür.
Staj süreci akış şeması için tıklayınız.