ANA SAYFA        İNUZEM        UZAKTAN EĞİTİM        PROGRAMLAR        YÖNETMELİK        SSS        İLETİŞİM       
   DERS İÇERİKLERİ

(Teori - Uygulama - Kredi - AKTS)

Türk Dili I - ( 2    0    2      2   )

 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 

Türk Dili II - (2    0   2    2  )

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - (2    0   2    2  )

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - (2    0   2    2  )

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

 

Yabancı Dil I - (2    0   2    2  )

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

 

Yabancı Dil II - (2    0   2    2  )

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

Matematik - (3    0   3    3  )

Sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, kompleks sayılar, logaritma, Lineer denklem sistemleri ve matrisler, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diferansiyel denklemler, istatistik.

 

Programlama Temelleri - (3    1   4    6  )

Programlama araçları, değişkenler ve sabitler, giriş-çıkış işlemleri, operatörler, algoritma ve akış diyagramı, karar yapıları, döngü kontrolleri, tek boyutlu diziler, çok boyutlu diziler, değer döndürmeyen alt programlar, değer döndüren alt programlar, sıralı dosyalar, rastgele erişimli dosyalar.

 

Mesleki Matematik - (3    0   3    3  )

Analitik ve nümerik çözümler, matris ve matris işlemleri, vektör, polinom ve sayı sistemleri, hata analizi, koordinat sistemleri, koordinat sistemleri, çemberin analitik incelenmesi, lineer denklemlerin nümerik yöntemlerle çözümü, lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, eğri uydurma yöntemleri, interpolasyon yöntemleri, temel istatistik, temel istatistik.

 

Web Tasarımının Temelleri - (2    1   3    3  )

internet ve web tanımları, HTML temel etiketleri, html temel etiketleri, metin ve görünüm etiketleri, metin ve görünüm etiketleri, bağlantı (köprü) oluşturma, bağlantı (köprü) oluşturma, tablo işlemleri, formlar, çerçeveler, çoklu ortam araçları, stil şablonu(CSS) özellikleri, stil şablonu(CSS) menü işlemleri, tarayıcı sorunları ve çözümleri.

 

Web Editörü - (2    1   3    3  )

Web editörü temel araçlari, tablo işlemleri, çoklu ortam işlemleri, bağlantılar, metin işlemleri, çerçeve işlemleri, şablonlar, kütüphane işlemleri, form işlemleri, etkileşimli ögeler, katman işlemleri, erişebilirlik ve site yönetimi.

 

Grafik ve Animasyon I  -  (2    1   3    4  )

Program Giriş Ayarları, araç paneli, vektör araçlar, metin düzenleme işlemleri, renk, kontur ve dolgu, uygulamaları, canlı filtreler, katman işlemler, katman işlemler, dilimler ve etkin bölgeler, düğmeler ve açılır menüler, sayfalar, hareketli resimler, slayt gösterisi, optimizasyon ve dışa aktarma, web tasarım editörü ile çalışma.

 

Grafik ve Animasyon II  - (2    1   3    4  )

Animasyon temelleri, grafikler, metin işlemleri, semboller, animasyon teknikleri, ses ve video işlemleri, ekranlar, bileşenler, dinamik veriler, yazılım optimizasyonu, animasyon dosyalarının yayınlama ayarları, eylemler paneli, temel programlama yapıları, nesneler, fonksiyonlar, ses ve video işlemleri, sunucu taraflı işlemler

 

Yazılım Kurulumu ve Yönetimi - (1   1   2    4  )

İşletim sistemleri, işletim sistemi kurulumu, sistem özellikleri, denetim masası, grup ilkeleri, işletim sistemini çoğaltmak, güvenlik yazılımları, ofis yazılımları, diğer uygulama yazılımları

 

İnternet Programcılığı I - (3   1   4    5  )

Uygulama yazılımlarını kurulumu ve testi, değişkenler ve sabitler, operatörler, karar kontrol yapıları, döngü kontrol yapıları, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar, diziler ve nesneler, dosyalama işlemleri, web form uygulamaları, sayfalar arası veri aktarım yöntemleri, veritabanı işlemleri, XML ve WEB servisleri

 

Ofis Yazılımları - (3   1   4    4  )

Belge işlemleri, biçimlendirme işlemleri, belge denetimi, yazdırma, tablo işlemleri, nesne işlemleri, gelişmiş özellikler, makrolar, özelleştirme, çalışma alanı, veri girişi, formüller, fonksiyonlar, grafik işlemleri, veri analizi, yazdırma, slayt işlemleri, tasarım, slayt nesneleri, gösteri ayarları, internet kavramları, e-posta.

 

Veri Tabanı ve Yönetimi - (3   1   4    4  )

Veritabani ihtiyaç analizi, normalizasyon, veritabani araçlarinin kurulumunu yapmak, tablolari oluşturmak ve özelliklerini belirlemek, sorgu oluşturmak ve çeşitlerini kullanmak, ilişkili tablolar ile sorgu hazirlamak, dml sorgularini kullanmak, veritabani yönetimi yapmak, veritabani güvenliğini sağlamak.

 

İletişim -  (2   0       2    2  )

İletişimin tarifi ve türleri, temel iletişim kavramları, toplum ve birey yönünden iletişimin önemi, iletişim türleri ve kıyaslamaları, sözlü iletişim, sözlü iletişim ilkeleri, sözlü iletişim teknikleri ve uygulanmaları, sözlü iletişimin günlük hayattaki etkileri, yazılı iletişim: yazı türleri, kurum içi yazı türleri, genel amaçlı iş mektupları, form ve anket gibi özel amaçlı yazılar, meslek hayatında iletişim, iletişim tekniklerini meslek gruplarına uygulayabilme, grafik iletişim, grafik ve şemalarin kullanım amaçları, teknolojik araçlar kullanarak iletişim, kullanılan araç gereçlerin işlevlerini yorumlama, teknolojik araçların sağladığı kolaylıklar

 

Mesleki Yabancı Dil I - (2    0   2    2 )

Uygun zaman-fiil ilişkisi, mesleki dokümanlardaki cümle öğeleri, yabancı dilde matematiksel işlemler, yabancı dilde akış şeması terimleri.

 

Mesleki Yabancı Dil II  - (2    0   2    2 )

Kod yazım öğelerini ifade etme, mesaj ve hata kodlarını çevirme, web tarayıcıları ile arama yapma, veri taban kavramlarını çevirme, grafik ve çoklu ortam kavramlarını çevirme.

 

İnternet Programcılığı II  -  (3   1   4    5  )

Web sunucu için yazilim kurulumlari ve yayinlama, değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, kullanici tanimli fonksiyonlar, hazir fonksiyonlar, dizi işlemleri, dosya işlemleri, web formlari, sayfalar arasi veri aktarimi, veritabani bağlantisi, veritabani işlemleri, XML uygulamalari ve web servisleri

 

Sistem Analizi ve Tasarımı - (2    2   3    5 )

Alana yönelik proje konusunu seçmek, elde edilen bilgileri sunmak, projenin konularını ve çalışma, ortamını analizlerle belirlemek, proje içerisinde kaydedilecek verileri ve türlerini tespit etmek, elde edilen bilgileri sunmak, projenin algoritma ve akış şemasını belirlemek, projenin çalışacağı platformunu kurmak, yapılan hazırlıkları sunmak, projenin ana konularının kodlarını yazmak ve test etmek, projeyi sunmak, proje için detay önerileri almak, kod yazmak ve test etmek, projenin sunumu proje kurulum paketini hazırlamak, projenin tüm aşamalarını içeren rapor kitapçığını hazırlamak.

 

Nesne Tabanlı Programlama I - (3   1   4    6  )

Programlama için gerekli yazılımların kurulması, temel bir konsol ve işletim sistemi uygulaması, sabit, değişken ve nesne kullanımı,  operatörlerin kullanımı, karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar, dosya işlemleri, sınıf, alan ve metot kullanımı, lokal ve global referanslar, diziler, çok boyutlu diziler, standart bileşenler, gelişmiş bileşenler, veritabanı bağlantısı, veritabanı sorguları.

 

Nesne Tabanlı Programlama II -  (3   1   4    5  )

Nesne tabanlı programlama için yazılım kurarak ayarlarını yapmak, programlama dilinin temel deyimleriyle konsol uygulamaları hazırlamak, nesne kullanımı ve operatörler, kontrol nesneleri ve diziler, karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, standart fonksiyonlar, bileşen kütüphanesi, veri yapıları, işletim sistemi nesneleri, menü tasarımı ve formlar, veri tabanı işlemleri, etkileşimli veri nesneleri.

 

İçerik Yönetim Sistemi -  (1    1   2    2 )

İçerik yönetim sistemi, site yönetimi, içerik yönetimi, bileşen yönetimi, eklenti yönetimi, araçlarin yönetimi.

 

Sunucu İşletim Sistemi - (3    1   4    5 )

Sunucu işletim sistemi, sunucu işletim sistemi yönetimi, dosya sistemi, (RAID)disk kümeleme sistemleri, dosya ve dizin yönetimi, veri paylaşımı ve güvenliği, yedekleme ve geri yükleme, active directory yapısı, kullanıcı grupları hesabı oluşturma ve yönetimi, gelişmiş hesap yönetimi, TCP/IP ağları, ağ yazdırma hizmetleri, DHCP hizmeti, WINS hizmeti, DNS hizmeti.

 

Ağ Temelleri - (1    1   2    2 )

Bilgisayar ağları, ağ kabloları, ağ adresleme, paylaşım ve güvenlik, ağ çevre birimleri.

 

Açık Kaynak İşletim Sistemi  -  (1    1   2    3 )

Açık kaynak kodlu işletim sistemi yapısı, temel masaüstü kavramları ve işlemleri, dosya sistemi ve çalışma mantığı, açık kaynak işletim sistemi temel araçları ve uygulamaları, temel ağ programları ve ağ ayarları, temel ağ programları ve ağ ayarları, internet bağlantısı, temel kullanıcı ve grup işlemleri, açık kaynak işletim sistemi editörleri, program kurma ve güncelleme, kabuk işlemleri, dosya ve dizin paylaşımı

 

Web Projesi Yönetimi - (1    1   2    3 )

Web sitesinin ihtiyaçlari, web sitesi tasarlama, web sitesi yayina hazirlik işlemleri, web sitesi yayinlama işlemleri, web sitesi güvenlik ayarlari, web sitesini yedekleme işlemleri, web sitesini bakim işlemleri.

 

İşletme Yönetimi  -  (2    0   2    2 )

Girişimcilik kavramı,İşletme ve yönetimin temel kavramları,işletmelerin sınıflandırılması küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, küçük işletmelerin kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman.

 

Bilgisayar Donanımı  -  (1   1       2    3  )          

Statik (durgun) elektriğe karşı önlemler, donanım malzemelerinin özellikleri, donanım malzemelerinin, özellikleri, bilgisayar kasasının güç gereksinimi, anakart, işlemci ve bellek birimleri, disk sürücüleri, donanım kartları, çevre birimleri, BIOS, hata mesajları

 

Çevre Koruma - (2    0   2    2 )

Çevre Kirlenmesinin sınıflandırılması, alınacak önlemler , çevre koruma yasaları, Çevre kirlenmesinde rol oynayan faktörler, estetik zararları, enerji kaynakları, termik kirlenme tarım ilaçları, Endüstriyel atıklar, evsel atıklar, radyoaktif maddeler. İş yerleri ortamında havadaki toksik madde sınırları, iş yerlerini kirleten başlıca maddeler, koruyucu önlemler ve iş yerinde işçi sağlığı.

 

Kalite Güvence Sistemi  -  (2    0   2    2 )

Standardizasyon; gelişimi, tanımı, amaçları. Kalite ve kalite kavramları, Kalite ve verimlilik, Kalite maliyetleri, Kalite kontrol kavramı,  Toplam kalite yönetimi, Kalite güvence, Kalite yönetim prensipleri, Mesleki standartlar; fiziksel çevresel etkenlere karşı otomasyon cihazlarının korunma standardı, Basınç ile ilgili standartlar, Sıcaklıklı ile ilgili standartlar.

 

 Meslek Etiği  -  (2    0   2    2 )

Etik İle İlgili Kavramlar, Temel Etik İlkeleri Ve Etik Türleri, Mesleki Etik Normlarının Tanıtımı ve Sosyal Sorumluluk Konuları, Etiği Etkileyen Faktörler, Etik İle İlgili Standartlar, Kamu Sektöründe Etik, Toplumun Taleplerine Ve Davranışlarına Duyarlılık, İşletmelerde Etik İle İlgili Sorunlar.

 

Delphi Programlama I  -  (3    1   4    6  )

Delphi Programlama Editörü, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, İşlemler ve İşlem Öncelikleri, Kütüphane Fonksiyonları, Sıralı Programlama Komutları, Kararlı Programlama Komutları, Döngülü Programlama Komutları, Fonksiyonlar, Prosedürler, Sıralı Dosyalar, Rassal Erişimli Dosyalar. Program Hatalarını Ayıklayabilme, Bileşenleri Etkin Bir Şekilde Kullanabilme, Kurulum Programları Hazırlayabilme.

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri  - (2    1   3    3  )

Bilimsel Araştırma İlkelerine Göre Veri Toplama ve Verilerin Analizi; Rapor Yazma İlkelerine Uygun Olarak Araştırma Sonuçlarını Rapor Etme; Araştırma Konularının Sunumu, Datashow, Slayt Makinesi, İnternet (Web Sayfası) vb. Cihaz ve Teknolojilerin Kullanımı; İş Hayatı ile Tanışabilme; Bilgisayar Alanındaki Yenilikleri Araştırarak Gelişmeleri Takip Edebilme; Topluluk İçinde Kendini İfade Ederek Kendine Güven Duygusunu Geliştirme.

 

 İş Güvenliği  -  (2    0   2    2  )

İlk yardım eğitimi,  ilk yardım malzemeleri,  kişisel emniyet sağlama,  çalışanların emniyetini sağlama,  iş ortamı güvenliği sağlama. 
  

 

 

© 2011 - İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tasarım Kodlama : Uzaktan Eğitim Merkezi Teknik Büro