İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğtim Merkezi Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz

Tanıtım

Vizyonumuz

Merkez olarak vizyonumuz, modern fiziki yapılanması, eksiksiz teknik altyapısı ile yükseköğretimde hedeflenen kaliteyi yakalamak, öğrencilerimizin her an ulaşabilecekleri kaynaklar oluşturmak ve Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları açarak, alanında Ülkemizin nitelikli Uzaktan Eğitim Merkezlerinden biri olmaktır.

Misyonumuz

İnternet tabanlı uzaktan eğitim sistemi ile ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilere, evlerinden ayrılmadan mekan ve zamandan bağımsız, dünya standartlarına uygun kaliteli bir eğitim olanağı sunulması amaçlanmaktadır.

Uzun yıllardan beri dünyada ve ülkemizde açık öğretim veya yaygın öğretim adı altında ön lisans ve lisans düzeyinde örgün eğitimin haricinde eğitim verilmektedir. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yaygın öğretime olan talep de artmıştır. Günümüzde uzaktan eğitimde kullanılan araçların çeşitlenmesi ve güçlenmesi nedeniyle bu öğretim türüne olan ilgi daha da artacaktır. Egitim-öğretim amaçlı bilginin; iletişim organları, örneğin; Radyo, televizyon, bilgisayar, Internet ve benzeri araçlarla elektronik olarak istenilen mekana ulaştırılmasına uzaktan eğitim denilmektedir. Bu anlamada, eğitmen ve öğrenci farklı mekanlarda bulunmakla beraber bilgi akışı veya öğretme işlevi, iletişim teknolojisiyle yerine getirilmektedir. Kısaca, uzaktan eğitim zaman, mesafe ve katılım zorluklarını ortadan kaldırmaktadır.
Uzaktan eğitimde yararlanılan teknolojiler geleneksel olarak basım (ders kitabı, yardımcı kitap, alıştırmalar, ders sunum çizelgesi, örnek olaylar ve haber bültenleri posta yoluyla öğrencilere ulastırılır), ses-audio ( sese dayalı kaydedilmiş derslerin yayın yoluyla öğrencilere ulastırılmasını ve tam etkileşimli ses konferans tekniklerinin tümünü kapsar), görüntü-video (görüntüye dayalı kaydedilmiş derslerin, banttan TV yayını şeklinde veya canlı yayın yoluyla ve öğrencilerin yayın sırasında soru sormalarını sağlayacak şekilde tam etkileşimli olarak sunumuna dayalı tekniklerin tümünü kapsar), bilgisayar-elektronik ortam (derslerin iletişim ağına bağlı bilgisayarlar üzerinden tam veya sınırlı etkileşimli ya da etkileşimsiz (bağımsız) olarak sunumunu sağlayan ve bilgisayar destekli eğitim, bilgisayar ortamından eğitim, bilgisayar yönetiminde eğitim tekniklerini kapsar). 

 

UZAKTAN EĞİTİM'İN AMACI ve FAYDALARI:

Bilgi toplumu niteliğini kazanmış toplumlarda uzaktan eğitim kapsamında yaşam boyu eğitim verilmektedir. Ülkemizde de bilişim teknolojisinden yararlanarak bir çok öğrenciye ve çalışana yükseköğretim şansı sağlanmaktadır. Ayrıca zaman içinde çeşitli modüler programlar açılarak halka yaşam boyu eğitim sürecinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

Uzaktan eğitim programında derse devam zorunluluğu olmadan Internet aracılığıyla web ortamında öğretim hizmeti verildiğinden öğrenci hem bir işte çalışma şansına sahip olmakta hem de öğretimine devam edebilmektedir. Uzaktan eğitiminin sağladığı faydaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

Maliyette tasarruf sağlanması, 
Zamandan ve mekandan tasarruf sağlanması, 
Sınıf ortamında olabileceğinden daha çok kişiye erişilebilmesi, 
Evinden dışarı çıkamayan (özürlülerin) eğitim alabilmesi, 
Eğitim verimliliğinde artış sağlanması, 
İşitsel ve görsel tasarımlar yoluyla öğrenmede artış sağlanması, 
Bilgi ve birikimlerin paylaşılmasına olanak sağlanması, 
Kesintisiz ve sınırsız eğitim imkanı vermesi, 
Kişilerin gelişimlerinin takip edilip, değerlendirilmesi, 
Eğitmen ve öğrencinin farklı mekanda olmasına rağmen Internet aracılığıyla tek veya çift yönlü iletişim kurmasının sağlanması.